Paper · 02. december 2021
DEEL DRIE CHAGALLS EERSTE GROTE VREDESPROJECT STUK ZEVEN De uitgave van de Vollard-series In 1939 overlijdt Vollard door een verkeersongeluk in Parijs. Zijn werk wordt na WOII voortgezet door Tériade, die de in 1927 gereed gekomen eerste serie (Dode Zielen) publiceert in 1948, waarvoor Marc Chagall in september 1948 de prestigieuze Grand-Prix de Venice-Biennale ontvangt. Vier jaar later verzorgt Tériade de uitgave van de tweede serie (Fables de La Fontaine) uit 1930. Ook deze serie ontvangt...

Offer  · 10. november 2021
25 jaar geleden besloten wij om ons uitsluitend op de veelzijdige kunstenaar Marc Chagall te richten en betrokken enkele jaren later onze nieuwe galerie aan de Spiegelgracht met ruim twee duizend van diens grafische werken. De galerie werd ondersteund door een prachtige website - eind vorige eeuw nog een unicum en samen met Anneke Schat de enige twee in het Spiegelkwartier van Amsterdam. Dit jubileum willen we vieren met een aanbod van Chagalls beroemde litho's die verschenen in de catalogus...

Paper · 31. oktober 2021
DEEL TWEE EEN TOT MISLUKKEN GEDOEMD PROJECT STUK VIER Chagalls drie 'Vollard'-etsenseries Het is Ambroise Vollard geweest die Chagall in 1923 naar Parijs terugvoert en hem een zorgeloos bestaan garandeert als deze hem maandelijks twee etsen levert tegen contante betaling van een ruim lerarensalaris. De eerste serie van 96 etsen maakt Chagall tussen 1923 en 1927 bij Gogols boek "Les Ames Mortes". Geen enkele etsplaat moet opnieuw onderhanden genomen worden en Chagall krijgt al doende nog meer...

Marc Chagall, litho M.196 uit Lassaigne Chagall 70 (1957)
Paper · 30. september 2021
DEEL EEN: CHAGALLS DERDE LEVENSFASE STUK EEN Een nieuwe opleving van monumentaal werk Een jaar na zijn aankomst in New York op de vlucht voor het Nazidom in Europa komt Chagall met een 'totaal-theater' vorm ALEKO op muziek van Rachmaninov (1892) en gebaseerd op de novelle van Puschkin "Gypsies" zigeuners. Voor Amerika brengt deze Russische theatervorm een revolutionair élan teweeg die zich laat vergelijken met de situatie na de eeuwwisseling in Parijs. Bedenk dat vanaf 1940 New York eenzelfde...

M.132 from Bible Verve 33/34 PC.025 (1956)
Paper · 01. augustus 2021
Een serie avondstudies gegeven in het Maison Descartes de Franse Culturele ambassade te Amsterdam in 2013. derde avond: Hoe wilde Chagall zichzelf zien? Hoe wilde hij door anderen gezien worden? Hoe wilde hij de geschiedenis ingaan? 1. over het algemeen Naast de zes punten die de vorige avond besproken zijn zijn er meer zaken die bij Chagall de gedachte doet groeien dat hij vat dat hij tot een van de 'groten der aarde' voorbeschikt is. Hij zal geen moeite hebben om al op jonge leeftijd te...

W.064 -In my memory- from Poèmes PC.074 (1968)
01. juli 2021
Een serie avondstudies gegeven in het Maison Descartes de Franse Culturele ambassade te Amsterdam in 2013. tweede avond: Het belang van mythevorming p a r a g r a a f t w e e Het belang van legendevorming voor Chagall. Bij mijn weten heeft nooit iemand rechtstreeks aan Chagall gevraagd waarom hij zo gesteld was op legendevorming en een rechtstreeks antwoord bestaat al evenmin. Het betrouwbaarheidsgehalte van zo'n antwoord zou overigens direct het volgende probleem zijn. Bedacht dient te worden...

M.195 from Lassaigne Chagall-70 (1957)
Paper · 25. mei 2021
Een serie avondstudies gegeven in het Maison Descartes de Franse Culturele ambassade te Amsterdam in 2013. eerste avond: Inleiding en drie voorbeelden van mythevorming i n l e i d i n g De band tussen het leven van de kunstenaar en zijn werk Drie uitersten Er zijn kunstenaars die alleen hun kunstuitingen willen doorgeven en zo min mogelijk achtergrondinformatie over zichzelf prijs geven: het kunstwerk moet voor zichzelf spreken. Er zijn kunstenaars die in het andere uiterste vervallen, omdat ze...

Paper · 29. april 2021
Openingstoespraak op zondagmiddag 2 MEI 1993 bij de eerste expositie in Nederland van CHAGALLS PSALM-ETSEN Plaats: DE RODE HOED, KEIZERSGRACHT 102 te AMSTERDAM informatie vooraf: over het ontstaan van de Psalmen-etsen: Vanaf zijn negentigste verjaardag heeft Marc Chagall (1887 Vitebsk/ Belarus -1985 St. Paul-de-Vence/Zuid-Frankrijk) drie jaren lang gewerkt aan dertig etsen die gedeeltes uit het BijbelBoek der Psalmen tot uitgangspunt hebben. De etsen worden voor het eerst tentoongesteld in 1979...

Paper · 30. november 2020
4. DE PSALMEN BIJ CHAGALL 4.1 CHAGALLS ROEPING In de eerste twee levensfasen van Chagall, zeg tot 1946, 1947 moeten de Psalmen bij hem gefunctioneerd hebben zoals bij de meeste Europeanen: als een diepe, vaak onbewuste onderstroom. Zijn derde levensfase luidt het begin in van een bewuster zoeken naar die religieuze onderstroom. Chagall noemt als zijn eerste leermeester is MOZES, die de 'naastenliefde' in de harten van het volk der Hebreeen heeft geplant, evenals het beginsel van de vrede, en...

Meer weergeven


Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Sharing Knowledge

     P. van der Woel M.A. - Chairman 

Stichting Zingevende Ambachten 

     +31 6 44 63 03 33

       pieter@zingevendeambachten

 

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - director   

Lange Leidsedwarsstraat 143 (bg) 

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624 105 863 

info@chagall.nl