News


Our news items are only available in dutchChagall Blog:


Lezing door ds. J.H. Hamoen over ‘De klokken van Chagall’

Marc Chagall, houtsnede nr. GC.060 ‘Mijn moeder’, 1968 uit de Wuyt-collectie
Marc Chagall, houtsnede nr. GC.060 ‘Mijn moeder’, 1968 uit de Wuyt-collectie

Op 23 november geeft ds. Jan Henk Hamoen een lezing in Museum Joure over de kunstenaar Chagall. De lezing hoort bij de expositie ‘De klokken van Chagall’ die t/m 30 december in Museum Joure te zien is. Deze expositie is opgebouwd rondom een mysterieus motief in het werk van Marc Chagall: ouderwetse (staart)klokken, zwevend boven steden en landschappen. In de lezing gaat dhr. Hamoen in op de tijdsbeleving in het werk van Chagall en de (christelijke) symboliek die de van orthodox Joodse Chagall gebruikt. De lezing start om 20.00, de entreeprijs is € 5,50, inclusief een kopje koffie of thee.

 

Chagall-liefhebber Hamoen vertelt tijdens de lezing over het begrip tijd en klokken. Uitgangspunt is daarbij de litho die centraal staat tijdens deze tentoonstelling: 'Les Pendules’ en de litho 'Le Christ à l'Horloge' uit 1957. Opvallend in die laatste litho is dat de klok als slinger een lijdende figuur heeft. Chagall is van oorsprong een religieuze en orthodoxe Jood uit het Chassidische milieu in Wit - Rusland. Hij gebruikt ook vaak het christelijke motief van het kruis als beeld van de lijdende mens. Ds. Hamoen bekijkt ook vanuit deze blik naar het thema van de klokken en de tijd: was Chagall een cultuurpessimist als hij schilderde over het beleven en voortgaan van de tijd of juist niet ?

 

Expositie De klokken van Chagall

Het Chagall Research Centre organiseert in 2017 de reizende expositie De klokken van Chagall, die in twaalf Nederlandse plaatsen neerstrijkt. Van 21 november t/m 30 december is de tentoonstelling in Museum Joure te zien. Met ‘De klokken van Chagall, na zestig jaren’ herdenkt het Chagall Research Centre Wuyt het bijzondere essay dat kunstenaar Joop Beljon 60 jaar geleden over het thema van de zwevende klokken in het werk van Chagall schreef.  Zestig jaar later is de tijd rijp voor een terugblik. En wel in de vorm van een boek dat op 8 februari 2017 in het Haagse Museum Meermanno werd gepresenteerd.

 

De expositie ‘De Klokken van Chagall’ is te bezichtigen van 21 november t/m 30 december 2017 in Museum Joure (in de educatieve ruimte). Zie voor meer informatie over de (interpretatie van de) kunstwerken de bijlage. Zie ook www. museumjoure.nl 

0 commentaren

Expositie ‘De klokken van Chagall’

 

In Museum Joure is van 21 november t/m 30 december een expositie te zien van werk van Chagall. Centraal in de expositie staan de ‘klokken van Chagall’. Een mysterieus motief in het werk van Marc Chagall: ouderwetse (staart)klokken, zwevend boven steden en landschappen. Bij de expositie worden twee lezingen georganiseerd. De expositie past prachtig bij Museum Joure, waar de grootste collectie Friese klokken is te zien.

 

Met ‘De klokken van Chagall, na zestig jaren’ herdenkt het Chagall Research Centre Wuyt een bijzondere episode in de Nederlandse kunstwereld. In 1956 trokken drie jonge Nederlandse kunstenaars, Joop Beljon, Pieter Brattinga en Ed van der Elsken, in een Lelijke Eend naar Zuid-Frankrijk. Ze kwamen terug met een litho-tekening van Marc Chagall, ‘Les Pendules’. Beeldhouwer Beljon schreef in 1956 een essay over de zwevende staartklokken in het werk van Marc Chagall. Grafisch ontwerper Pieter Brattinga wilde dit publiceren in het ‘Kwadraatblad’, een jaarlijkse gratis uitgave van de Hilversumse drukkerij De Jong & Co. Hierbij vatte Brattinga een vermetel plan op voor de illustratie: hij verzocht Chagall hoogstpersoonlijk om een nieuwe klok te tekenen. En jawel, de meester stemde toe! Een tocht naar ’s mans atelier in Zuid-Frankrijk volgde. Fotograaf Ed van der Elsken reisde mee om dit avontuur vast te leggen.

Zestig jaar later is de tijd rijp voor een terugblik. En wel in de vorm van een dat op 8 februari 2017 in het Haagse Museum Meermanno werd gepresenteerd. Bovendien organiseert het Chagall Research Centre een reizende expositie, die in twaalf Nederlandse plaatsen neerstrijkt. Van 21 november t/m 30 december is de tentoonstelling in Museum Joure te zien.

 

Lezingen ds. Jan Henk Hamoen en drs. Pieter Zuidema

Bij de expositie ‘De klokken van Chagall’ worden twee lezingen georganiseerd. Op donderdag 23 november om 20.00 uur geeft ds. Jan Henk Hamoen een lezing over tijdsbeleving in het werk van Chagall en de religieuze symboliek van de kunstenaar. Op zondag 10 december om 15.00 uur geeft drs. Pieter Zuidema uit Amsterdam een lezing over hoe de kunstenaar Chagall uitdrukking geeft aan de tijdsbeleving.

Zie voor meer informatie over de (interpretatie van de) kunstwerken de bijlage. Zie ook www. museumjoure.nl

0 commentaren

Unieke tentoonstelling in Galerie De Kuiperij

Marc Chagall, litho nr. M.196 ‘Het beest en de vis’, 1957 uit de Wuyt-collectie
Marc Chagall, litho nr. M.196 ‘Het beest en de vis’, 1957 uit de Wuyt-collectie

VEENKLOOSTER (Kollumer Courant, 14 oktober 2017) – Een mysterieus motief in het werk van Marc Chagall: ouderwetse staartklokken, zwevend boven steden en landschappen. Wat wilde deze wereldberoemde kunstenaar hiermee zeggen?

 

‘De klokken van Chagall, na zestig jaren’. Onder deze titel herdenkt het Chagall Research Centre Wuyt een bijna vergeten episode binnen de Nederlandse kunstwereld. 

 

Eindtijd

Destijds interpreteerden sommingen het terugkerende klokmotief als een protest van Chagall tegen de tijdgeest, die werd gedomineerd door de oprukkende techniek. Maar Drs . Pieter Zuidema, Amsterdam (Research Centre Chagall) relateert de klokken aan Chagall’s tijdsbeleving: “Ik ken geen andere schilder die de tijdsbeleving als onderwerp oppakt in zijn werk. In het Europese denken – dat wortelt in het oude Griekse en Joodse denken − leeft de veronderstelling dat de tijd er altijd al is geweest, maar ooit ophoudt. Denk aan een term als ‘eindtijd’. Volgens mij probeert Chagall met al die zwevende staartklokken onze reis naar die ‘oneindigheid’ vorm te geven.”

 

Lezing

Op donderdag 19 oktober houdt Drs. Pieter Zuidema een lezing over Marc Chagall in galerie De Kuiperij. Opgave: 06-15656211. www.galeriedekuiperij.nl

 

De reizende tentoonstelling  ‘De Klokken van Chagall’ is te bezichtigen van vrijdag 20 oktober tot en met zaterdag 28 oktober in galerie De Kuiperij, Veenklooster. Openingstijden vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur en op afspraak. Zie ook www.galeriedekuiperij  en www.chagall.nl

0 commentaren

De Klokken van Chagall en Mozes

Opening Chagall expositie

zondag 17 september 2017, 13:30 tot zondag 15 oktober 2017, 16:00

 

Locatie:

Heelsumsestraat 1, Bennekom

RKkerkBennekom

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 17 september is de officiële opening van de expositie "De Klokken van Chagall" om 13:30 uur. Met muziek van Messiaen, door Mark Snitselaar (klarinet). U bent allen van harte welkom. De expositite is van 17 september t/m 15 oktober op zondag, woensdag t/m vrijdag van 14:00 -17:00 uur.

Vrij entree.

 

De Klokken van Chagall

Zestig jaar geleden trokken drie jonge kunstenaars met zeven lithostenen in een Lelijke Eend naar Zuid Frankrijk. De drie kunstenaars heetten Joop Beljon, Pieter Brattinga en Ed van der Elsken. Brattinga had een stoutmoedig plan: hij verzocht Marc Chagall hoogstpersoonlijk om een nieuwe klok te tekenen. En jawel, de meester stemde toe! Een gewaagde bedoening, maar Chagall tekende inderdaad een klok op een van die stenen. Dat werd de litho ‚Les Pendules'.

Zestig jaar later is de tijd rijp voor een terugblik. En wel in de vorm van een reizende expositie. En keert de litho terug naar Nederland.

"Ik ken geen andere schilder die de tijdsbeleving als onderwerp oppakt in zijn werk. Kijk, in het Europese denken − dat weer geworteld is in het oude Griekse en Joodse denken − leeft de veronderstelling dat de tijd er altijd al is geweest, maar ooit ophoudt. Denk aan een term als ‚eindtijd'. En volgens mij probeert Chagall met al die zwevende staartklokken de reis naar die ‚oneindigheid' vorm te geven.", aldus het Chagall Research Centre Wuyt.

 

Meer info: http://www.rkkerkbennekom.nl/mvr60/

0 commentaren

Expositie in de Grote of Martinikerk te Doesburg van 9 augustus tot en met 10 september.

Op woensdagavond 16 augustus:

‘Chagallavond’ in het koor van de Grote of Martinikerk te Doesburg

In het kader van de expositie ‘De klokken van Chagall’ wordt er tussen 20.00-20.50 uur een mooie documentaire over het werk van Marc Chagall vertoond.  

 

Van 21.00-21.30 uur houdt  ds. Bram Grandia een lezing over ‘Tijd en eeuwigheid bij Chagall’ aan de hand van de expositie die tot en met 10 september in de Martinikerk is. Daarna is er tijd voor gesprek.  

Inloop vanaf 19.45 uur. De toegang is vrij. Na afloop gaat een ‘collectezak’ rond. 

 

Zondag 20 augustus: 

Kerkdienst rond Chagall in de Martinikerk. Aanvang 10.00 uur 

In deze dienst staat de schilder Marc Chagall en zijn relatie als jood tot de Christusfiguur centraal. Er is aandacht voor Chagalls beroemde schilderij ‘De witte kruisiging’ (1938) en het recent ontdekte schilderij ‘Apocalyps in lila ‘ (1945), waarvan een afbeelding op de expositie te zien is. 

U bent van harte welkom.  

Voorganger: ds. Bram Grandia. Er is tijd voor koffie en gesprek na afloop. 

De expositie gaat op deze zondag voor één keer om 12.00 uur open.

 

Expositie in de Grote of Martinikerk te Doesburg 

van 9 augustus tot en met 10 september.

'De klokken van Chagall, na zestig jaren'

De kunstcommissie van de Martinikerk heet u vanaf 9 augustus hartelijk welkom in de Annakapel van de Martinikerk. Dagelijks van 1400 -17.00 uur.

Een maand lang is er in Doesburg een mooie kleine expositie van grafisch werk van de beroemde schilder Marc Chagall te zien rond het thema ‘tijd en eeuwigheid’.  

 

In 1956 maakte Chagall (1887-1985) een lithotekening op verzoek van de Hilversumse grafisch ontwerper Pieter Brattinga. De beeldhouwer Joop Beljon schreef in 1956 een essay over de zwevende staartklokken in het werk van Marc Chagall.  Hij schreef dat voor de jaarlijkse gratis uitgave van het kwadraatblad van de Hilversumse drukkerij de Jong & Co.  Wat is mooier dan daar een echte Chagall bij te publiceren? Hoe die litho tot stand kwam, is een verhaal apart. 

 

Nu zestig jaar later is de tijd rijp voor een terugblik.  

Het Chagall Research Centre Wuyt in Amsterdam heeft een nieuwe uitgave doen verschijnen van het kwadraatblad uit 1956. Daarin staat de tekst van Beljon en een nieuwe kritische tekst van drs. Pieter Zuidema van galerie Wuyt en natuurlijk de afbeelding van de litho ‘Les pendules’. De lithosteen met daarop de tekening van Chagall is te bewonderen op de expositie. Daarnaast kunt u een 15 tal werken van Chagall bewonderen. 

 

0 commentaren

Chagall Galerie Wuyt

Spiegelgracht 32 (bg)  

1017 JS Amsterdam

+31 (0)20 62 43 892

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

Lange Leidsedw.str. 143 (bg)

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

info@chagall.nl