Paper

Paper · 30. november 2020
4. DE PSALMEN BIJ CHAGALL 4.1 CHAGALLS ROEPING In de eerste twee levensfasen van Chagall, zeg tot 1946, 1947 moeten de Psalmen bij hem gefunctioneerd hebben zoals bij de meeste Europeanen: als een diepe, vaak onbewuste onderstroom. Zijn derde levensfase luidt het begin in van een bewuster zoeken naar die religieuze onderstroom. Chagall noemt als zijn eerste leermeester is MOZES, die de 'naastenliefde' in de harten van het volk der Hebreeen heeft geplant, evenals het beginsel van de vrede, en...

Paper · 05. november 2020
1. INLEIDING 1.1. MARC CHAGALL Geboren in 1887 in een van de grootste Joodse enclaves van het tsarenregime in Rusland en diens vazalstaten. In de stad Vitebsk met ruim 60.000 inwoners, waaronder 40.000 Joden, vrijwel uitsluitend van de Chassidische stroming. Een vrome, orthodoxe en blije geloofsgemeenschap, waar veel gebeden en veel gefeest wordt. Waar vader Chagall iedere ochtend naar een van de honderd synagoo-getjes gaat voor het ochtendgebed; waar elke vrijdagavond de Sabbath feestelijk...

Paper · 01. april 2020
1. AANLEIDING TOT DE RAMENSERIE 1.1. De Hadassah-organisatie De Amerikaans- Joodse Vrijwilligersorganisatie HADASSAH is in 1912 begonnen met het organiseren van ‘goede werken’ in Palestina, het land van oorsprong van het Joodse volk. Denk bij ‘goede werken’ vooral aan onderwijs en medische zorg, vergelijkbaar met elementen van het zendingswerk/de missie vanuit Christelijke gemeenschappen. In 2006 is de Hadassah-organisatie een van de drie genomineerden voor de Nobelprijs voor de Vrede...

marc chagall amsterdam koop buy gallery
Paper · 24. februari 2020
Vervolg van de introductie voor de gastheren en gastvrouwen bij de expositie in Oud-Beierland in september 2011 van de 36 originele kleurenlitho’s van de voorstudies die Marc Chagall gemaakt heeft voor de twaalf ramen in het Stilte Centrum van de Hadassah - Universiteitskliniek even buiten Jeruzalem. Dit tweede deel betreft een nadere kennismaking met het gebrandschilderde raam dat de naam RUBEN heeft meegekregen. 4. EEN WIJDVERBREID MISVERSTAND In het eerste deel heeft u al gelezen dat...

marc chagall meermanno zelfportret
Paper · 26. januari 2020
Tweede deel van de voordracht gehouden bij de opening van de ‘Klokken-tentoonstelling’ in het Meermanno-museum te Den Haag op 8 februari 2017. De voordracht kent een Inleiding, een deel over Chagalls kunst, een deel over de vijftiger jaren van de vorige eeuw en als afsluiting een deel over het IK bij Marc Chagall. Het eerste deel van de voordracht is als “Paper of the Month nr. 06 van oktober 2019 op de site gezet. Hier volgt het tweede deel. STUDEREN in AMSTERDAM In het midden van de...

Paper · 10. oktober 2019
Een kleine studie vijftig jaren na het gereed komen van de twaalf gebrandschilderde ramen voor het Stilte-Centrum van het Hadassah-Universiteitsziekenhuis in de heuvels even buiten Jeruzalem. Onder het motto: ELKE UITLEG STAAT EEN KUNSTWERK IN DE WEG Een introductie voor de gastheren en -vrouwen bij de expositie in Oud-Beierland in september 2011 van de 36 originele kleurenlitho’s die vervaardigd zijn van de voorstudies die Chagall gemaakt heeft voor deze twaalf ramen. Gevolgd door een...

Paper · 03. september 2019
Voordracht gehouden bij de opening van de ‘Klokken-tentoonstelling’ in het Meermanno-museum te Den Haag op 8 februari 2017. De voordracht kent een Inleiding, een deel over Chagalls kunst, een deel over de vijftiger jaren van de vorige eeuw en als afsluiting een deel over een eigentijdse benadering. Het eerste deel van de voordracht is hier weergegeven, het tweede deel volgt als 'Paper of the month’ van oktober 2019. I N L E I D I N G de PUBLICATIES over CHAGALLS LEVEN en WERKEN Er is...

Paper · 28. juli 2019
Toespraak bij de opening van de drie Walcheren-exposities - zomer 2007 van het Chagall Comité Zeeland - op zondag 1 juli 2007 in de Wandelkerk te Middelburg. De drie expositiegebouwen: Wandelkerk, in de voet van de Lange Jan te Middelburg Synagoge van Middelburg (ingang Herenstraat 14) Boerderij de Osseberg (Singelweg 11 bij Sint Laurens) Deze toespraak vormt de verbindingsschakel tussen de rede die Marc Chagall heeft uitgesproken bij de installatie van de twaalf gebrandschilderde ramen in de...

Paper · 12. juni 2019
Bij de beantwoording van deze vraag spelen drie personen een hoofdrol. Allereerst MARC CHAGALL (1887-1985) zelf. In de tweede plaats CHALRES SORLIER (1921-1990), de eerstverantwoordelijke voor het lithoproces vanaf 1952, hoofd van de lithografische afdeling van de Mourlot-drukkerij in Parijs. Als derde fungeert de galeriehouder voor Chagalls werk: het echtpaar MAEGHT, die in hun 16 catalogi van Chagall-exposities ‘origineel werk’ van Chagall wilde meegeven, zoals hij dat bij elke andere...

Paper · 15. mei 2019
In de laatste dertig jaren van zijn leven grijpt Chagall terug naar het vrome milieu waarin hij is opgegroeid en laat de Bijbelse verhalen sterk op zich inwerken. Zijn eerste vrouw Bella ervoer de religieuze dimensie in dit boek van God. Pas als hij zeker weet dat hij hier anders tegenaan zal blijven kijken, neemt hij de serie van 104 etsen bij de Bijbel opnieuw ter hand en voltooit het werk in 1956. Hij groeit in zijn rol als boodschapper van “Le Message Biblique” wat blijkt bij het...

Meer weergeven


Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Sharing Knowledge

     P. van der Woel M.A. - Chairman 

Stichting Zingevende Ambachten 

     +31 6 44 63 03 33

       pieter@zingevendeambachten

 

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - director   

Lange Leidsedwarsstraat 143 (bg) 

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624 105 863 

info@chagall.nl