Expositie in de Grote of Martinikerk te Doesburg van 9 augustus tot en met 10 september.

Op woensdagavond 16 augustus:

‘Chagallavond’ in het koor van de Grote of Martinikerk te Doesburg

In het kader van de expositie ‘De klokken van Chagall’ wordt er tussen 20.00-20.50 uur een mooie documentaire over het werk van Marc Chagall vertoond.  

 

Van 21.00-21.30 uur houdt  ds. Bram Grandia een lezing over ‘Tijd en eeuwigheid bij Chagall’ aan de hand van de expositie die tot en met 10 september in de Martinikerk is. Daarna is er tijd voor gesprek.  

Inloop vanaf 19.45 uur. De toegang is vrij. Na afloop gaat een ‘collectezak’ rond. 

 

Zondag 20 augustus: 

Kerkdienst rond Chagall in de Martinikerk. Aanvang 10.00 uur 

In deze dienst staat de schilder Marc Chagall en zijn relatie als jood tot de Christusfiguur centraal. Er is aandacht voor Chagalls beroemde schilderij ‘De witte kruisiging’ (1938) en het recent ontdekte schilderij ‘Apocalyps in lila ‘ (1945), waarvan een afbeelding op de expositie te zien is. 

U bent van harte welkom.  

Voorganger: ds. Bram Grandia. Er is tijd voor koffie en gesprek na afloop. 

De expositie gaat op deze zondag voor één keer om 12.00 uur open.

 

Expositie in de Grote of Martinikerk te Doesburg 

van 9 augustus tot en met 10 september.

'De klokken van Chagall, na zestig jaren'

De kunstcommissie van de Martinikerk heet u vanaf 9 augustus hartelijk welkom in de Annakapel van de Martinikerk. Dagelijks van 1400 -17.00 uur.

Een maand lang is er in Doesburg een mooie kleine expositie van grafisch werk van de beroemde schilder Marc Chagall te zien rond het thema ‘tijd en eeuwigheid’.  

 

In 1956 maakte Chagall (1887-1985) een lithotekening op verzoek van de Hilversumse grafisch ontwerper Pieter Brattinga. De beeldhouwer Joop Beljon schreef in 1956 een essay over de zwevende staartklokken in het werk van Marc Chagall.  Hij schreef dat voor de jaarlijkse gratis uitgave van het kwadraatblad van de Hilversumse drukkerij de Jong & Co.  Wat is mooier dan daar een echte Chagall bij te publiceren? Hoe die litho tot stand kwam, is een verhaal apart. 

 

Nu zestig jaar later is de tijd rijp voor een terugblik.  

Het Chagall Research Centre Wuyt in Amsterdam heeft een nieuwe uitgave doen verschijnen van het kwadraatblad uit 1956. Daarin staat de tekst van Beljon en een nieuwe kritische tekst van drs. Pieter Zuidema van galerie Wuyt en natuurlijk de afbeelding van de litho ‘Les pendules’. De lithosteen met daarop de tekening van Chagall is te bewonderen op de expositie. Daarnaast kunt u een 15 tal werken van Chagall bewonderen. 

 


Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

  

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - Director   

info@chagall.nl

Declaration of Authenticity for € 150,-

 

Chagall Events

Pieter van der Woel - Organizer

for exhibition, lectures and workshops

pjwoel@gmail.com