Deze site geeft informatie over Marc Chagall, de verkoop van zijn grafisch werk, het organiseren van evenementen, zoals exposities of voordrachten en het verrichten van echtheidsonderzoeken.


Marc Chagall verkoop

Chagall Galerie Wuyt is gevestigd aan de Spiegelgracht 32 te Amsterdam. Een kleine vijfhonderd litho's, etsen en houtsneden liggen hier in passe-partouts gestoken op voorraad. Open op afspraak met de galeriehouder hr. Erik de Wolf: galerie@chagall.nl, telefoon 0031-64269-4446.

Chagall Research Centre is eveneens in dit pand gevestigd. Tegen betaling verricht het diensten, waaronder het uitvoeren van Echtheidsonderzoeken en het uitschrijven van Echtheidsverklaringen voor € 150,-. Neem via de mail contact op met info@chagall.nl

Chagall Evenementen, waaronder eenmalige exposities en workshops worden al meer dan 25 jaar opgezet samen met plaatselijke comités. De kosten worden vooraf in onderling overleg vastgesteld. De contactpersoon hiervoor is hr. Pieter van der Woel, pjwoel@gmail.com.

 PAPER OF THE MONTH


Het hart van het Research Centre ligt in de bestudering van Marc Chagalls leven en zijn grafiek. In dertig jaar tijd heeft dit geleid tot zo'n vijfhonderd lezingen, voordrachten, inleidingen en workshops. Vijftig keer verscheen er een publicatie, die hier op jaartal terug te vinden is. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@chagall.nl. We zijn van plan om regelmatig (het raamwerk van) zo’n publicatie op de website te plaatsen. Bekijk hier de lijst met verschenen Papers of the Month.Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

  

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - Director   

info@chagall.nl

Declaration of Authenticity for € 150,-

 

Chagall Events

Pieter van der Woel - Organizer

for exhibition, lectures and workshops

pjwoel@gmail.com