Research Centre


Dit onderzoeksinstituut legt zich toe op de bestudering van het leven van 

Marc Chagall (1887-1985), zijn grafisch werk en gebrandschilderde ramen.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Wuyt Collectie die bestaat uit een grote bibliotheek, vele documenten en duizenden stuks originele grafiek. 

 

Bij het Research Centre kunt u terecht voor gedétailleerde informatie over

een bepaalde litho, ets, houtsnede, heliogravure of pochoir. Het Research Centre schenkt grote aandacht aan de echtheidsproblemen bij Chagall litho’s, etsen en houtsneden. De meeste vervalsingen in Chagalls oeuvre betreffen werken in deze grafische technieken. Maar weinig mensen realiseren zich dat er honderdduizenden niet geautoriseerde werken van hem in omloop zijn.. Het gaat daarbij om duizendtallen, aangezien er meer vervalsingen in omloop zijn dan door Chagall geautoriseerde exemplaren.

Certificaten van Echtheid

 

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van Certificaten van Echtheid. Een verklaring van echtheid verzekert zowel de koper als de kunstenaar (in ons geval Marc Chagall en soms Charles Sorlier) van de echtheid van een kunstwerk. Chagall was altijd intens betrokken bij het uitgeven van zijn grafisch werk, hij bemoeide zich met het drukken, de boekproductie, de oplage en, waar toepasselijk, nummering en signering. Samen met het jaar van uitgifte en de titel van het werk, vormen deze gegevens de basis van ons Certificaat van Echtheid. Klik hier als u meer wilt weten over het Certificaat van Echtheid.

Overige deskundigheidsgebieden

 

  • Gedetailleerde informatie over een litho, ets of houtsnede

Wanneer u meer wilt weten over een bepaalde litho, ets of houtsnede van Chagall kunt u die bij ons per email of schriftelijk opvragen. Meestal gaat het om informatie die langs de normale wegen niet bereikbaar is. Voor zulke specifieke vragen rekenen we 100 euro. U ontvangt het resultaat van ons onderzoek per email of over de post.

 

De handtekening die de kunstenaar aan zijn werk toevoegt, zorgt voor een meerwaarde, evenals de vermelding van de oplage-nummering. Hooguit 5% van Chagalls originele grafiek is gesigneerd en genummerd. Omdat sommige kunstkopers een werk pas compleet achten als het voorzien is van een signatuur en nummering, treft men dikwijls een bedacht nummer of een valse handtekening aan onder een originele Chagall. Onze researchafdeling kan met vrij grote nauwkeurigheid nagaan of een werk van Chagall met signatuur en nummering in omloop is gebracht. Bovendien zijn we in staat om valse signatuur en ondeugdelijke nummering vrij goed vast te stellen. De kosten hiervan bedragen € 80 per onderzoek. Het resultaat van onze bevindingen wordt op schrift gesteld en per brief aan u verzonden.

 

  • Duidelijkheid over de staat waarin een werk verkeert

Bekend is dat de kleuren kunnen verbleken. Maar ook het papier kan lijden onder slordige behandeling of inwerking van zuren, vocht, droogte. Het zijn factoren die ook van invloed zijn op de waarde van het werk. Voor dit onderzoek dient uw werk in onze studio beschikbaar te zijn. U kunt hierbij aanwezig zijn en zo het hele onderzoek op de voet volgen. Het onderzoek kost € 80. Voor een hierop gebaseerd schriftelijk verslag dat naar uw postadres verstuurd wordt, wordt € 50 berekend.  

 

  

Chagall Galerie Wuyt

Erik de Wolf * Gallery-owner

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0 )642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

drs Pieter Zuidema M.A.-director 

Lange Leidsedw.str. 143 (bg)

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624105863

info@chagall.nl