Research Centre


Dit onderzoeksinstituut legt zich toe op de bestudering van het leven van 

Marc Chagall (1887-1985), zijn grafisch werk en gebrandschilderde ramen.

Het instituut heeft zijn hoofdvestiging aan de Spiegelgracht 32 te Amsterdam. Het onderzoek vindt plaats in de studio aan de Lange Leidsedwarsstraat 143. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Chagall-collectie WUYT die bestaat uit een grote bibliotheek, vele documenten en duizenden stuks originele grafiek. 

 

Bij het Research Centre kan men terecht voor gedétailleerde informatie over

een bepaalde litho, ets, houtsnede, heliogravure of pochoir.

Het Research Centre schenkt grote aandacht aan de echtheidsproblemen bij

Chagall litho’s, etsen en houtsneden. Meer dan de helft van alle vervalsingen in Chagalls oeuvre betreffen werken in deze grafische technieken. Het gaat daarbij om duizendtallen, aangezien er meer vervalsingen in omloop zijn dan door Chagall geautoriseerde exemplaren.

Naast de vervalsingen geldt als aandachtspunt de signering en nummering  

van het grafische werk van Chagall dat in omloop is. Chagall grafisch oeuvre is over het algemeen goed gedocumenteerd, niet in het minst omdat hij daar

zelf grote waarde aan toekende.  Toch vergt het veel kennis van zaken om op wetenschappelijk verantwoorde wijze de echtheid van een signatuur of 

nummering vast te stellen. 

Enkele gebieden waarop u van onze deskundigheid gebruik kunt maken:

 

Certificaten van Echtheid

Een verklaring van echtheid verzekert zowel de koper als de kunstenaar (in ons geval Marc Chagall en soms Charles Sorlier) van de echtheid van een kunstwerk. Chagall was altijd intens betrokken bij het uitgeven van zijn grafisch werk, hij bemoeide zich met het drukken, de boekproductie, de oplage en, waar toepasselijk, nummering en signering. Samen met het jaar van uitgifte en de titel van het werk, vormen deze gegevens de basis van ons Certificaat van Echtheid. Klik hier als u meer wilt weten over het Certificaat van Echtheid.

 

Gedetailleerde informatie over een bepaalde litho, ets of houtsnede

Wanneer u meer wilt weten over een bepaalde litho, ets of houtsnede van Chagall kunt u die bij ons per email of schriftelijk opvragen. Meestal gaat het om informatie die langs de normale wegen niet bereikbaar is. Voor zulke specifieke vragen rekenen we 100 euro. U ontvangt het resultaat van ons onderzoek per email of over de post.


Zekerheid inzake de nummering en signatuur op een werk van Chagall

De handtekening die de kunstenaar aan zijn werk toevoegt, zorgt voor een meerwaarde, evenals de vermelding van de oplage-nummering. Hooguit 5% van Chagalls originele grafiek is gesigneerd en genummerd. Omdat sommige kunstkopers een werk pas compleet achten als het voorzien is van een signatuur en nummering, treft men dikwijls een bedacht nummer of een valse handtekening aan onder een originele Chagall. Onze researchafdeling kan met vrij grote nauwkeurigheid nagaan of een werk van Chagall met signatuur en nummering in omloop is gebracht. Bovendien zijn we in staat om valse signatuur en ondeugdelijke nummering vrij goed vast te stellen. De kosten hiervan bedragen tachtig euro per onderzoek. Het resultaat van onze bevindingen wordt op schrift gesteld en per brief aan u verzonden.


Duidelijkheid over de staat waarin een werk verkeert

Het meeste originele grafische werk van Chagall dat nu nog in omloop is, heeft jaren achtereen geleden onder de inwerking van het daglicht, aangezien goed UV-werend glas van vrij recente datum is. Ook andere oorzaken (zoals inlijsting tegen niet-zuurvrij karton) kunnen het kunstwerk schade berokkend hebben. Soms wordt dit tweedehandse werk aangeboden na gerestaureerd te zijn. Al beseffen we dat het perfect gebleven grafische werk met de jaren schaarser wordt, toch raden we u de aanschaf van gerestaureerd werk niet aan. De schade kan nooit helemaal ongedaan gemaakt worden en de frisheid van de kleuren krijgt men nooit meer terug. Wij kunnen voor u onderzoeken in welke staat uw kunstwerk zich bevindt en of het gerestaureerd is. Het onderzoek vindt plaats in onze studio en kost 60 euro. U kunt hierbij aanwezig zijn en zo het hele onderzoek op de voet volgen. Voor een hierop volgend schriftelijk verslag van onze bevindingen rekenen we 20 euro. Dit verslag wordt u per brief nagezonden.

 

Een voordracht of een cursus in uw woonplaats of in onze studio

U kunt ons benaderen voor het leveren van een bijdrage middels een voordracht of cursus over Chagall, zijn gebrandschilderde ramen of zijn grafisch werk. In plaats van een powerpoint-presentatie te gebruiken, laten we onze bijdrage altijd vergezellen van origineel werk van Chagall. De kosten van onze bijdrage zijn, reiskosten niet meegerekend, vijftig euro per half uur.


Een Chagall dag in Amsterdam

Aan groepen van 10 tot 18 personen bieden we een Çhagall-dag’aan. In onderling overleg wordt de dagindeling en de inhoud vastgesteld. De meest voorkomende dagindeling is van 10.30 tot 15.00 uur (ontvangst met koffie, halverwege de lunch en afsluiting met een Franse thee).

Vaak beginnen we met een inleiding waarin de manier van kijken naar Chagalls werk centraal staat. Meestal wordt de allermooiste Chagall film getoond; deze duurt 1 uur. Het liefst ruimen we ook tijd in voor een voordracht over een specifiek onderwerp op verzoek van de groep.

 

Chagall Galerie Wuyt

Spiegelgracht 32 (bg)  

1017 JS Amsterdam

+31 (0)20 62 43 892

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

Lange Leidsedw.str. 143 (bg)

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

info@chagall.nl