Research Centre


Dit onderzoeksinstituut legt zich toe op de bestudering van het leven van 

Marc Chagall (1887-1985), zijn grafisch werk en gebrandschilderde ramen.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Wuyt Collectie die bestaat uit een grote bibliotheek, vele documenten en duizenden stuks originele grafiek.

 

Bij het Research Centre kunt u terecht voor gedétailleerde informatie over een bepaalde litho, ets, houtsnede, heliogravure of pochoir. Het Research Centre schenkt grote aandacht aan de echtheidsproblemen bij Marc Chagall litho’s, etsen en houtsneden. De meeste vervalsingen in Chagalls oeuvre betreffen werken in deze grafische technieken.

 

De in het Engels gestelde Echtheidscertificaten van het Research Centre zijn 

wereldberoemd en ongeëvenaard.  De duizenden uitgebrachte Certificaten zijn een van de steunpilaren van ons bedrijf.

 

Vanuit het Research Centre zijn de afgelopen twintig jaren zeker vierhonderd

optredens naar buiten toe verzorgd. Zij vormen de basis voor ruim vijftig 

verschenen publicaties. Sommige publicaties zijn nog verkrijgbaar, evenals 

zes Nederlandse boekuitgaven.

 

Marc Chagall


Marc Chagall

Echtheidsonderzoeken

Gedetailleerde informatie over een litho, ets of houtsnede. Wanneer u meer wilt weten over een bepaalde litho, ets of houtsnede van Marc Chagall kunt u die bij ons per email of schriftelijk opvragen. Meestal gaat het om informatie die langs de normale wegen niet bereikbaar is. Voor zulke specifieke vragen rekenen we € 100,-. U ontvangt het resultaat van ons onderzoek per email of over de post.Echtheidscertificaten

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van Certificaten van Echtheid. Een verklaring van echtheid verzekert zowel de koper als de kunstenaar (in ons geval Marc Chagall en soms Charles Sorlier) van de echtheid van een kunstwerk. Chagall was altijd intens betrokken bij het uitgeven van zijn grafisch werk, hij bemoeide zich met het drukken, de boekproductie, de oplage en, waar toepasselijk, nummering en signering. Samen met het jaar van uitgifte en de titel van het werk, vormen deze gegevens de basis van ons Certificaat van Echtheid. Klik hier als u meer wilt weten over het Certificaat van Echtheid.

Marc Chagall Amsterdam


Verschenen publicaties

Het hart van het Research Centre ligt in de bestudering van Marc Chagalls leven en zijn grafiek.  In dertig jaar tijd heeft dit geleid tot zo'n vijfhonderd lezingen

voordrachten, inleidingen en workshops door heel Nederland en een enkele keer buiten deze landsgrenzen.  Vijftig keer verscheen er een publicatie, die

hier op jaartal terug te vinden is.  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@chagall.nl.  We zijn van plan om regelmatig (het raamwerk van) 

zo’n publicatie op de website te plaatsen onder de titel: PAPER OF THE MONTH. Klik hier voor een overzicht van de eerder verschenen publicaties.


Verschenen boeken

Hieronder treft u twee antiquarisch verkrijgbare boeken aan, gevolgd door vier boeken die bij het Research Centre zijn verschenen. Het laatste werk is niet in de handel verschenen. Voor nadere informatie over deze boeken kunt u zich wenden tot info@chagall.nl

   

1956   Joop Beljon:         DE KLOKKEN VAN CHAGALL  

2002  Marc Chagall:      MIJN LEVEN  

2010   Marc Chagall:     GEDICHTEN   

2011  Pieter Zuidema:   HET HADASSAH-RAAM  ‘RUBEN’

2017   Pieter Zuidema:  DE KLOKKEN NA ZESTIG JAREN 

2017   Pieter Zuidema:  DE KLOKKEN NA ZESTIG JAREN luxe editie 

2019  Pieter Zuidema:  THE MISSING LINK (niet verkrijgbaar). 

 


Prijzen voor het researchwerk

Gedetailleerde informatie litho, ets of houtsnede

Onderzoek + rapportage               €  150

Levering EchtheidsCertificaat  +  €   50  

 

Informatie nummering en  signatuur 

Onderzoek + rapportage               €  100                                                                                      

Levering EchtheidsCertificaat  +  €    50 

 

Informatie over status waarin een werk verkeert

Onderzoek  + rapportage             €  150

Levering EchtheidsCertificaat  +  €   50                                                                                                                               

  


Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

  

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - Director   

info@chagall.nl

Declaration of Authenticity for € 150,-

 

Chagall Events

Pieter van der Woel - Organizer

for exhibition, lectures and workshops

pjwoel@gmail.com