Research Centre


The Research Centre focuses on the study of the life of Marc Chagall (1887-1985), his graphic work and stained glass windows. The research is made possible by the WUYT Chagall collection, which consists of a large library, many documents and thousands of original graphics.  

 

The Research Centre can provide you with detailed information about a certain lithograph, etching, woodcut, heliogravure or pochoir. The Research Centre pays great attention to the authenticity problems in Chagall lithographs, etchings and woodcuts. Most of the forgeries in Chagall's oeuvre relate to works in these graphic techniques. But few people realize that there are hundreds of thousands of unauthorized works of Chagall in circulation. This involves thousands, since there are more fakes in circulation than Chagall authorized copies.

 


Authentication Investigations

Gedetailleerde informatie over een litho, ets of houtsnede. Wanneer u meer wilt weten over een bepaalde litho, ets of houtsnede van Chagall kunt u die bij ons per email of schriftelijk opvragen. Meestal gaat het om informatie die langs de normale wegen niet bereikbaar is. Voor zulke specifieke vragen rekenen we € 50. U ontvangt het resultaat van ons onderzoek per email of over de post.


Certificates of Authenticity

We specialize in delivering Certificates of Authenticity. A declaration of authenticity assures both the buyer and the artist (in our case Marc Chagall and sometimes Charles Sorlier) of the authenticity of a work of art. Chagall was always intensely involved in publishing his graphic work, he was involved in printing, book production, circulation and, where applicable, numbering and signing. Together with the year of issue and the title of the work, these data form the basis of our Certificate of Authenticity. Click here if you want to know more about the Certificate of Authenticity.


Verschenen publicaties

Het hart van het Research Centre ligt in de bestudering van Chagalls leven en zijn grafiek.  In dertig jaar tijd heeft dit geleid tot bijna vijfhonderd lezingen

voordrachten, inleidingen en workshops door heel Nederland en een enkele keer buiten deze landsgrenzen.  Vijftig keer verscheen er een publicatie, die

hier op jaartalterug te vinden is.  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@chagall.nl.  We zijn van plan om regelmatig (het raamwerk van) 

zo’n publicatie op de website te plaatsen onder de titel: PAPER OF THE MONTH. Klik hier voor het meest recente artikel.

Verkrijgbare boeken

Bij het Research Centre zijn een aantal boeken verschenen en zijn ook -antiquarisch- enkele boeken te koop. Bestelling kan per email en na betaling kan het werk -op uw verantwoording- ook per post verstuurd worden naar het opgegeven postadres. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@chagall.nl

   

1956   Joop Beljon:         DE KLOKKEN VAN CHAGALL  

2002  Marc Chagall:      MIJN LEVEN  

2010   Marc Chagall:     GEDICHTEN   

2017   Pieter Zuidema:  DE KLOKKEN NA ZESTIG JAREN 

2017   Pieter Zuidema:  DE KLOKKEN NA ZESTIG JAREN luxe editie 

2019   Pieter Zuidema:  THE MISSING LINK

Prices Research


Chagall Galerie Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

drs Pieter Zuidema M.A. - CRC-director   

Lange Leidsedwarsstraat 143 (bg) 

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624 105 863 

info@chagall.nl