Deze site geeft informatie over Marc Chagall, de verkoop van zijn grafisch werk, de afgifte 

van Echtheids Certificaten, het in bruikleen afstaan en andere vormen van kennis delen 

inzake Chagall en zijn grafiek. 

Marc Chagall verkoop

Chagall Galerie Wuyt

Vanuit de Collectie Wuyt is tegen het eind van de vorige eeuw Galerie Wuyt opgezet. Een groot deel van ons aanbod vindt u in de rubriek ‘Grafiek van Chagall'. Een kleine vijfhonderd werken liggen in de laden van Chagall Galerie Wuyt aan de Spiegelgracht 32. 

Stichting Zingevende Ambachten

Vanuit de Collectie WUYT  is veertig jaar geleden een afdeling ‘Kennis Delen’ opgezet met als doel: Mensen iets laten ervaren van Chagalls kunstuitingen door middel van exposities en voordrachten in het land, door workshops en   Chagall-reizen. De Stichting ZINGEVENDE AMBACHTEN zet dit werk voort en brengt op deze wijze Chagall dichter bij de mensen.

Chagall Research Centre

Ons Research Centre legt zich toe op kennis-verwerving van Marc Chagalls leven, zijn grafische werk en zijn gebrandschilderde ramen. Het onderzoekscentrum levert diverse diensten, waaronder het verrichten van echtheidsonderzoeken en het afgeven van - in het Engels - opgestelde - Authenticiteitsverklaringen. Kijk voor ons totale aanbod op de pagina Research Centre.


OFFER OF THE MONTH

We offer customers a temporarily special from our WUYT-Collection.

Till the end of August 2020 in combination with the VAN-GOGH-MUSEUM- 

exhibition “IN THE PICTURE”  with also etchings from artists between made 

in the first Paris-period of Chagall.  For a very low price you can make your 

choise in our gallery!  Click here for the offer details and contacting.

Click ‘here’ for the offer details and for contacting. 

Roux-Champion :  -1927-  portret de Paul Signac
Roux-Champion : -1927- portret de Paul Signac


PAPER OF THE MONTH

Het hart van het Research Centre ligt in de bestudering van Marc Chagalls leven en zijn grafiek. In dertig jaar tijd heeft dit geleid tot zo'n vijfhonderd lezingen, voordrachten, inleidingen en workshops. Vijftig keer verscheen er een publicatie, die hier op jaartal terug te vinden is. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@chagall.nl. We zijn van plan om regelmatig (het raamwerk van) zo’n publicatie op de website te plaatsen. Bekijk hier de lijst met verschenen Paper of the Months.


Chagall Galerie Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Kennis delen

     drs. P. van der Woel -v Chairman SZA 

     +31 6 44 63 03 33

     www.zingevendeambachten.nl

 

     pieter@zingevendeambachten

 

Chagall Research Centre Wuyt

drs Pieter Zuidema M.A. - CRC-director   

Lange Leidsedwarsstraat 143 (bg) 

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624 105 863 

info@chagall.nl