Deze site geeft informatie over Chagall, de verkoop van zijn grafisch werk, de afgifte 

van Echtheids Certificaten, het in bruikleen afstaan en andere vormen van kennis delen 

inzake Chagall en zijn grafiek. 

Chagall Galerie Wuyt

Vanuit de Collectie Wuyt is tegen het eind van de vorige eeuw Galerie Wuyt opgezet. Een groot deel van ons aanbod vindt u in de rubriek ‘Grafiek van Chagall'. Een kleine vijfhonderd werken liggen in de laden van Chagall Galerie Wuyt aan de Spiegelgracht 32. De werken van groter formaat hebben hun plek gevonden in het Research Centre aan de Lange Leidsedwarsstraat. 

Chagall Research Centre

Ons Research Centre legt zich toe op kennisverwerving van Chagalls leven, zijn grafische werk en zijn gebrandschilderde ramen. Het onderzoek wordt vooral mogelijk gemaakt door de Collectie Wuyt die bestaat uit boeken, documenten en grafiek. Wij leveren diverse diensten waaronder het uitlenen van werken, het verrichten van echtheidsonderzoeken en het afgeven van -in het Engels opgestelde- Authenticiteitsverklaringen. Kijk voor ons totale aanbod op de pagina Research Centre.Nieuws


Chagall in Bennekom

Na afloop van de eredienst op zondag 23 september 2018 wordt om 11.30 uur een serie kunstwerken van Marc Chagall (1889 -1987) overgedragen aan de kerkgemeenschap van Bennekom en zijn vroegere pastor de heer Ben Piepers. De werken worden permanent tentoongesteld in de Maria Virgo Regina-kerk.

 

Deze “Mozes-serie” uit 1956 omvat de 4 kleurenlitho’s  M.123,  M.124,  M.125,  M.126  en vier zwart/wit-litho’s; M.127,  M.128,  M.129,  M.130.  De zwart/wit-litho’s zijn afgedrukt op de achterkant van de kleurenlitho’s. Voor zover ons bekend is deze serie in zijn volledigheid van acht werken nergens ter wereld permanent zichtbaar. Het gaat het om een unieke Chagall-presentatie, aangezien de vier bladen aan beide kanten getoond worden. Je kan zelfs door de zwart/wit kant heen de kleuren zien van de litho op de ommezijde.

 

Chagall zag de vier kleurenlitho’s als de basis van zijn meer dan honderd Mozes-werken:

M.123:  Mozes ontvangt de wetstafels uit Gods hand op de berg Horeb  

M.124:  De woedende Mozes smijt de tafels stuk als hij de afgodendienst van zijn volk ziet

M.125: God roept Mozestot de orde en laat hem de wetten opnieuw in steen uitbeitelen

M.126: Mozes peilt zijn volk bij het afdalen van de berg Horeb met de tafels in zijn armen.

 

Meer informatie en openingstijden http://www.rkkerkbennekom.nl

0 Berichten

Chagall in Scherpenzeel

01 07 2018 | 12 08 2018

Op 1 juli wordt deze Chagall expositie om 15.00 uur geopend in de kerk in Scherpenzeel.  Het wordt een bijzondere expositie van 36 originele litho’s van de Hadassah ramen van Marc Chagall (1887-1985).

 

De opening wordt verricht door Pieter Zuidema van het Chagall Research Centre Wuyt. Hij verzorgt tevens een inleiding. Tijdens de opening zingt Saskia Beijderwelle een mooi joods lied, geschreven in 1943 door een jonge Hongaars joodse vrouw met begeleiding van Henk Wijnants.

De expositie van de Hadassah ramen (litho's) is open van donderdagmiddag tot en met zondagmiddag van 13.00-17.30 uur in de periode van 1 juli tot en met 12 augustus. Een catalogus van de kunstwerken- tevens toegangsbewijs- is verkrijgbaar tegen kostprijs ( 2 euro)  in de kerk.

 

Marc Chagall  (7 juli 1887, Vitebsk - 28 maart 1985, Saint- Paul-de-Vence) behoort tot de grootste beeldende kunstenaars van de twintigste eeuw. Zelf had hij er geen moeite mee zich te scharen onder de grootste westerse kunstenaars aller tijden. Zijn kleurgebruik is fabelachtig en nauw verbonden met de betekenis die wij — vaak onbewust — toekennen aan de vele kleuren en kleurcombinaties . Beelden en kleuren spreken daarom breed aan en zijn niet voorbehouden aan een selecte groep van kunstliefhebbers en -kenners.


‘Marc Chagall, de schilder en de liefde’  Optreden van Choralgroep   |   07 07 2018

 

Op 7 juli treedt de Choralgroep op met het Muziekstuk ‘Marc Chagall, de schilder en de liefde’.  Een bijzondere gewaarwording. De kerk in Scherpenzeel is open vanaf 19.30 uur, je kunt dan alvast de litho’s bekijken, die overigens ook te koop zijn. Het programma start om 20.00 uur. De toegang is 7,50 euro, te betalen in de kerk.  Aanmelden voor deze bijzondere gewaarwording via info@onceinthewetlands.nl 

 

Sinds 2008 toert de vocalgroep Choral met de vertelling ‘Chagall, de schilder en de liefde’ door Nederland. Het is een muzikale raamvertelling over het leven (en de liefdes) van de Joods-Russische schilder Marc Chagall. Rondom één van zijn schilderijen over het Hooglied ontrolt zich het verhaal, dat in woord en zang zijn kleur en kracht krijgt. De tintelende vreugde, verdriet om verlies en scheiding, maar ook de verraste vreugde om op latere leeftijd weer verliefd te zijn, krijgt allemaal zijn plek. Verder klinken in het verhaal de Joodse wortels van Chagall: Hooglied, rabbijnse woorden en chassidische legenden. Het is al met al een onvergetelijk verhaal dat sterke indrukken achterlaat. 

 

Het repertoire van Choral kenmerkt zich door de lichtvoetige toonzetting, de haarzuivere zangprestatie en de theatrale presentatie. ‘Eigen mensen’ - componist Henk Ruiter en tekstschrijvers Jan Blei en Frans Ort - maken grotendeels het voornamelijk Nederlandse repertoire. 

 

Wil je alvast een paar fragmenten beluisteren kijk dan op www.vocalgroepchoral.nl

 .

 

AANMELDEN VOOR de uitvoering van Marc Chagall, de schilder en de liefde VIA

INFO@ONCEINTHEWETLANDS.NL

 

Uitgebreide informatie op www.onceinthewetlands.nl, Facebook en Instagram


PKN - kerk te Scherpenzeel


0 Berichten

Chagall Galerie Wuyt

Erik de Wolf * Gallery-owner

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0 )642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

drs Pieter Zuidema * M.A.-director 

Lange Leidsedw.str. 143 (bg)

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624105863

info@chagall.nl