Deze site geeft informatie over Marc Chagall, de verkoop van zijn grafisch werk, de afgifte van Echtheids Certificaten, het in bruikleen afstaan en andere vormen van kennis delen inzake Chagall en zijn grafiek. 


Marc Chagall verkoop

Chagall Galerie Wuyt

Vanuit de Collectie Wuyt is tegen het eind van de vorige eeuw Galerie Wuyt opgezet. Een groot deel van ons aanbod vindt u in de rubriek ‘Grafiek van Chagall'. Een kleine vijfhonderd werken liggen in de laden van Chagall Galerie Wuyt aan de Spiegelgracht 32. 

Stichting Zingevende Ambachten

Vanuit de Collectie WUYT  is veertig jaar geleden een afdeling ‘Kennis Delen’ opgezet met als doel: Mensen iets laten ervaren van Chagalls kunstuitingen door middel van exposities en voordrachten in het land, door workshops en   Chagall-reizen. De Stichting ZINGEVENDE AMBACHTEN zet dit werk voort en brengt op deze wijze Chagall dichter bij de mensen.

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Chagall Research Centre

Ons Research Centre legt zich toe op kennis-verwerving van Marc Chagalls leven, zijn grafische werk en zijn gebrandschilderde ramen. Het onderzoekscentrum levert diverse diensten, waaronder het verrichten van echtheids-onderzoeken en het afgeven van - in het Engels - opgestelde - Authenticiteits-verklaringen. Kijk voor ons totale aanbod op de pagina Research Centre.OFFER OF THE MONTH


Marc Chagall, litho M.198 from Lassaigne Chagall 70 (1957)
Marc Chagall, litho M.198 from Lassaigne Chagall 70 (1957)

 

This month we offer:

 

Litho M.198: “THE BLUE FISH”

in passerpartout gestoken (40cm x 60cm) met EchtheidsCertificaat op naam en datum

voor € 150,00.

 

Af te halen in de galerie.

Verzekerde verzending in Nederland is € 35,00 extra.

Verzekerde verzending in Europa/USA is € 50 extra.

  

Contact

 

 


PAPER OF THE MONTH


Het hart van het Research Centre ligt in de bestudering van Marc Chagalls leven en zijn grafiek. In dertig jaar tijd heeft dit geleid tot zo'n vijfhonderd lezingen, voordrachten, inleidingen en workshops. Vijftig keer verscheen er een publicatie, die hier op jaartal terug te vinden is. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@chagall.nl. We zijn van plan om regelmatig (het raamwerk van) zo’n publicatie op de website te plaatsen. Bekijk hier de lijst met verschenen Papers of the Month.


** SPECIAL OFFER OF THE MONTH **

M.100 from DLM 66-68 PC.024 (1954)
M.100 from DLM 66-68 PC.024 (1954)

25 jaar geleden besloten wij om ons uitsluitend op de veelzijdige kunstenaar Marc Chagall te richten en betrokken enkele jaren later onze nieuwe galerie aan de Spiegelgracht  met ruim twee duizend van diens grafische werken. De galerie werd ondersteund door een prachtige website - eind vorige eeuw nog een unicum en samen met Anneke Schat de enige twee in het Spiegelkwartier van Amsterdam.

 

Dit jubileum willen we vieren met een aanbod van Chagalls beroemde litho's die verschenen in de catalogus van zijn Maeght-expositie in juni 1954: de meest kostbare DLM-uitgave ooit verschenen!  De kleurenlithoreeks is vrijwel nergens meer in ongeschonden staat verkrijgbaar en wij bieden u deze kleurrijke litho's aan tegen de helft van onze normale prijs. 

 

Maak een afspraak voor een bezoek met de huidige galeriehouder Erik de Wolf per mail (galerie @chagall.nl) of per telefoon (06.4269.4446) en vier zo ons jubileum een beetje mee! 

 

-----------------------------------

25 years ago we decided to focus exclusively on the versatile artist Marc Chagall. A few years later  we moved into our new gallery on the Spiegelgracht with more than two thousand of his graphic works. The gallery was supported by a beautiful website - still unique at the end of the last century and, together with Anneke Schat, the only two in Amsterdam's Spiegelkwartier.

 

We would like to celebrate this anniversary with an offer of Chagall's famous lithographs that appeared in the catalog of his Maeght exhibition in June 1954: the most precious DLM edition ever published! The color lithograph series is virtually nowhere available in undamaged condition and we offer you these colorful lithographs at half our normal price.

 

Make an appointment for a visit with the current gallery owner Erik de Wolf by mail (galerie@chagall.nl) or by telephone (06.4269.4446) and celebrate our anniversary a bit!

meer lezen 2 Berichten

Jerusalem Windows

meer lezen 0 Berichten

Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Sharing Knowledge

     P. van der Woel M.A. - Chairman 

Stichting Zingevende Ambachten 

     +31 6 44 63 03 33

       pieter@zingevendeambachten

 

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - director   

Lange Leidsedwarsstraat 143 (bg) 

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624 105 863 

info@chagall.nl