Deze site geeft informatie over Marc Chagall, de verkoop van zijn grafisch werk, de afgifte 

van Echtheids Certificaten, het in bruikleen afstaan en andere vormen van kennis delen 

inzake Chagall en zijn grafiek. 

Marc Chagall verkoop
Marc Chagall onderzoek

Chagall Galerie Wuyt

Vanuit de Collectie Wuyt is tegen het eind van de vorige eeuw Galerie Wuyt opgezet. Een groot deel van ons aanbod vindt u in de rubriek ‘Grafiek van Chagall'. Een kleine vijfhonderd werken liggen in de laden van Chagall Galerie Wuyt aan de Spiegelgracht 32. De werken van groter formaat hebben hun plek gevonden in het Research Centre aan de Lange Leidsedwars-straat. 

Chagall Research Centre

Ons Research Centre legt zich toe op kennis-verwerving van Marc Chagalls leven, zijn grafische werk en zijn gebrandschilderde ramen. Het onderzoek wordt vooral mogelijk gemaakt door de Collectie Wuyt die bestaat uit boeken, documenten en grafiek. Wij leveren diverse diensten waaronder het uitlenen van werken, 

het verrichten van echtheidsonderzoeken en het afgeven van -in het Engels- opgestelde - Authenticiteitsverklaringen. Kijk voor ons totale aanbod op de pagina Research Centre.


OFFER OF THE MONTH

We offer our customers a temporarily special: a graphic art work of Chagall for a reduced price. Our stock varies, so our motto is “First come, first served”. 

Click ‘here’ for the offer details and for contacting. 

M.205 from Lassaigne Chagall-70: Still life in brown (1957)
M.205 from Lassaigne Chagall-70: Still life in brown (1957)


PAPER OF THE MONTH

Het hart van het Research Centre ligt in de bestudering van Marc Chagalls leven en zijn grafiek. In dertig jaar tijd heeft dit geleid tot zo'n vijfhonderd lezingen, voordrachten, inleidingen en workshops. Vijftig keer verscheen er een publicatie, die hier op jaartal terug te vinden is. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@chagall.nl. We zijn van plan om regelmatig (het raamwerk van) zo’n publicatie op de website te plaatsen. Bekijk hier de lijst met verschenen Paper of the Months.


Chagall Galerie Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

drs Pieter Zuidema M.A. - CRC-director   

Lange Leidsedwarsstraat 143 (bg) 

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624 105 863 

info@chagall.nl