Deze site geeft informatie over Chagall, de verkoop van zijn grafisch werk, de afgifte 

van Echtheids Certificaten, het in bruikleen afstaan en andere vormen van kennis delen 

inzake Chagall en zijn grafiek. 

Chagall Galerie Wuyt

Vanuit de Collectie Wuyt is tegen het eind van de vorige eeuw Galerie Wuyt opgezet. Een groot deel van ons aanbod vindt u in de rubriek ‘Grafiek van Chagall'. Een kleine vijfhonderd werken liggen in de laden van Chagall Galerie Wuyt aan de Spiegelgracht 32. De werken van groter formaat hebben hun plek gevonden in het Research Centre aan de Lange Leidsedwars-straat. 

Chagall Research Centre

Ons Research Centre legt zich toe op kennis-verwerving van Chagalls leven, zijn grafische werk en zijn gebrandschilderde ramen. Het onderzoek wordt vooral mogelijk gemaakt door de Collectie Wuyt die bestaat uit boeken, documenten en grafiek. Wij leveren diverse diensten waaronder het uitlenen van werken, 

het verrichten van echtheidsonderzoeken en het afgeven van -in het Engels- opgestelde - Authenticiteitsverklaringen. Kijk voor ons totale aanbod op de pagina Research Centre.Nu verkrijgbaar | Te raadplegen: The Wuyt Catalog "The Missing Link".

Catalogus met alle etsen, houtsneden en lino’s van Chagall van 1966 - 1984

 

In zes delen van de "Chagall Lithographs" zijn al zijn lithografieën geordend op datum. Vanaf 1922/23 (M.001) tot maart 1985 (M.1073). Ze zijn gecommitteerd aan de strengere normen van Chagall.

 

Kornfelds catalogus van Chagalls eerste etsen, houtsneden en lino's verscheen in 1970. Het omvatte al deze werken van Chagall (K.001 tot en met K.123) tot 1966, met uitzondering van de drie etsen-reeksen, die in opdracht van Vollard werden vervaardigd.

 

Kornfelds plan om een afzonderlijke editie aan deze werken te wijden, kreeg een andere vorm met de publicatie in 1970 van de etsreeks onder de nrs. AV.001 tot en met AV.303. Chagall vertrouwde Kornfeld de publicatie toe van al zijn werk dat na 1967 verscheen.

 

Nu kunt u deze 229 werken vinden in de catalogus 'THE MISSING LINK'. U kunt de catalogus raadplegen op onze website of bestellen voor de dagprijs via info@chagall.nl

0 Berichten

Chagall Galerie Wuyt

Erik de Wolf * Gallery-owner

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0 )642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

drs Pieter Zuidema M.A.-director 

Lange Leidsedw.str. 143 (bg)

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624105863

info@chagall.nl