Events

We zoeken naar vormen van gezamenlijke vrijetijdsbesteding met Chagalls werk als uitgangspunt. De handvaardigheid die hierbij beoefend wordt vindt plaats in het elkaar hierbij behulpzaam zijn. Je komt elkaar tegen op onverwachte en niet geplande momenten en bezigheden. 

 

Onze opzet is in uw omgeving deelnemers te interesseren voor een aanbod aan workshops. Het werk van Marc Chagall blijkt daarbij een goede insteek:

- Hoe kun je leren tekenen en kleur gebruiken zoals Chagall?

- Hoe gaat brandschilderen op glas in zijn werk?

- Wat bepaalt de onderwerp-keuze bij Chagall?

- Wat is het geheim in Chagalls  benadering van een onderwerp. 

 

Bij dit aanbod kan een Chagall-tentoonstelling een uitstekend middel blijken.

Wij kunnen u helpen met originele litho's en ander materiaal van Chagall bij deze thema's:

   1.  de twaalf gebrandschilderde ramen in de Hadassah Synagoge

   2.  de ontwerpen voor de koepel van het Operagebouw van Garnier

   3.  Bijbelthema's uit Chagalls twee Bijbeledities van 1956 en 1960.

Bij dit laatste valt te denken aan series rond Paradijs, Engelen, Mozes, David of Profeten. 

Of ook aan een keuze uit Chagalls afbeeldingen van Vrouwen in de eerste Bijbelboeken.

 

Voor overleg exposities en cursussen en eraan verbonden kosten en baten:

Pieter van der Woel (MA)

pjwoel@gmail.com

0031644630333


Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

  

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - Director   

info@chagall.nl

Declaration of Authenticity for € 150,-

 

Chagall Events

Pieter van der Woel - Organizer

for exhibition, lectures and workshops

pjwoel@gmail.com