· 

Chagall in Bennekom

Na afloop van de eredienst op zondag 23 september 2018 wordt om 11.30 uur een serie kunstwerken van Marc Chagall (1889 -1987) overgedragen aan de kerkgemeenschap van Bennekom en zijn vroegere pastor de heer Ben Piepers. De werken worden permanent tentoongesteld in de Maria Virgo Regina-kerk.

 

Deze “Mozes-serie” uit 1956 omvat de 4 kleurenlitho’s  M.123,  M.124,  M.125,  M.126  en vier zwart/wit-litho’s; M.127,  M.128,  M.129,  M.130.  De zwart/wit-litho’s zijn afgedrukt op de achterkant van de kleurenlitho’s. Voor zover ons bekend is deze serie in zijn volledigheid van acht werken nergens ter wereld permanent zichtbaar. Het gaat het om een unieke Chagall-presentatie, aangezien de vier bladen aan beide kanten getoond worden. Je kan zelfs door de zwart/wit kant heen de kleuren zien van de litho op de ommezijde.

 

Chagall zag de vier kleurenlitho’s als de basis van zijn meer dan honderd Mozes-werken:

M.123:  Mozes ontvangt de wetstafels uit Gods hand op de berg Horeb  

M.124:  De woedende Mozes smijt de tafels stuk als hij de afgodendienst van zijn volk ziet

M.125: God roept Mozestot de orde en laat hem de wetten opnieuw in steen uitbeitelen

M.126: Mozes peilt zijn volk bij het afdalen van de berg Horeb met de tafels in zijn armen.

 

Meer informatie en openingstijden http://www.rkkerkbennekom.nl

 

 


Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

  

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - Director   

info@chagall.nl

Declaration of Authenticity for € 150,-

 

Chagall Events

Pieter van der Woel - Organizer

for exhibition, lectures and workshops

pjwoel@gmail.com