Signatuur

 

De handtekening die de kunstenaar aan zijn werk toevoegt, zorgt voor een meerwaarde, evenals de vermelding van de oplage-nummering. Hooguit 5% van Chagalls originele grafiek is gesigneerd en genummerd. Omdat sommige kunstkopers een werk pas compleet achten als het voorzien is van een signatuur en nummering, treft men dikwijls een bedacht nummer of een valse handtekening aan onder een originele Chagall. Onze researchafdeling kan met vrij grote nauwkeurigheid nagaan of een werk van Chagall met signatuur en nummering in omloop is gebracht. Bovendien zijn we in staat om valse signatuur en ondeugdelijke nummering vrij goed vast te stellen. De kosten hiervan bedragen tachtig euro per onderzoek. Het resultaat van onze bevindingen wordt op schrift gesteld en per brief aan u verzonden.


Chagall Galerie Wuyt

Spiegelgracht 32 (bg)  

1017 JS Amsterdam

+31 (0)20 62 43 892

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

Lange Leidsedw.str. 143 (bg)

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

info@chagall.nl