Wuyt-collectie

Willemien Uyterlinde en Pieter Zuidema kochten ruim veertig jaar geleden hun eerste gesigneerde kleurenlitho’s van Chagall. Het begin van een collectie die met de jaren groeide en nu zo’n vierduizend originele grafische werken omvat. Hierom ontstond een bibliotheek met Chagall-publicaties. Er bestaan honderd boeken/bundels met origineel grafiek van Chagall naast een honderdtal boeken waaraan Chagall rechtstreeks een andersoortige bijdrage geleverd heeft. Met vervolgens honderden naslagwerken en tentoonstellingscatalogi en nog eens honderden boeken die over hem verschenen zijn. Zelfs al beperken we ons tot de in het Frans, Engels, Duits en Nederlands verschenen publicaties en laten we de duizenden losse publicaties, zoals tijdschriftenartikelen, buiten beschouwing, dan nog beslaat de Wuyt bibliotheek nauwelijks de helft van dit alles. Ook al is dit de belangrijkste helft, de bibliotheek breidt zich nog wekelijks uit.Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

  

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - Director   

info@chagall.nl

Declaration of Authenticity for € 150,-

 

Chagall Events

Pieter van der Woel - Organizer

for exhibition, lectures and workshops

pjwoel@gmail.com