Mozes vierluik in RK-Kerk Maria Virgo Regina in Bennekom


Originele tweezijdig bedrukte litho’s van Marc Chagall (1887 – 1985)


1.

 

Litho M.123 en M.128: MOZES ONTVANGT DE TAFELS MET DE TIEN WOORDEN.  De ‘eerste’ Mozes wordt de boodschapper van die de Tien Woorden moet overbrengen aan het volk namens JHWH. JHWH is de godsnaam, die niet uitgesproken wordt, maar staat voor de Onuitsprekelijke die het volk bevrijdt uit slavernij. Zijn naam is verbonden met ‘er – zijn’ – en wordt daarmee de grondhouding van ieder die JHWH belijdt als God.

Aan de ommezijde de zwart/wit-litho M.128 met de naam Moise naast de Tafels met de Tien Woorden.

 

 2.

 

Litho M.124 en M.127: DE WOEDENDE MOZES.  De ’tweede’ Mozes, die de tafels woedend stuk slaat als hij het Gouden Kalf ontwaart. Het gouden kalf staat voor het tegenbeeld van JHWH, een afgod wiens naam verbonden is met ‘hebben’. Het is de god van bezit en vruchtbaarheid, aan wie de grondhouding wordt ontleend van het recht van de sterkste. Bijvoorbeeld het bewerken van de aarde dient vooral productiviteit en hoge opbrengst, in plaats van het besef dat de mens deel van het geheel is en werkt aan toekomst voor de natuur waarvan hij/zij deel is.

Aan de ommezijde de zwart/wit-litho M.127 met de wetstafels en opbloeiende planten er achter.

 

3.

 

Litho M.125 en M.130: MOZES GEEFT GEHOOR AAN GOD.  De ’derde’ Mozes houdt de tafels met de Tien Woorden voorzichtig in zijn armen in het besef dat ze niet zijn eigendom zijn. Hij staat als boodschapper ten dienste van een wijsheid die groter is dan hijzelf. De boodschap die hij bij zich draagt vraagt om enerzijds aandachtige meditatie en anderzijds om gesprek en debat om die bevrijdende woorden telkens in de situatie van het leven te verstaan en doorgronden.

Aan de ommezijde de zwart/wit-litho M.130 met Mozes bij het brandende braambos.

 

4.

 

Litho M.126 en M.129: MOZES PEILT ZIJN VOLK.  De ’vierde’ Mozes onderzoekt met de tafels in zijn armen hoe hij de boodschap in de harten van zijn volk kan inplanten. De woorden van de Thora zijn richtingwijzers, geen klant en klare wetten. Ze vragen om een houding van ontvankelijkheid bij de mensen van het volk en tegelijk een bewogen meeleven aan de kant van de boodschapper.

Aan de ommezijde de zwart/wit-litho M.129 met Mozes’ broer Aäron als priester met de kandelaar.

 

---

 

Deze originele litho’s zijn afkomstig uit het boek Bible, Verve 34/34 door Marc Chagall, geproduceerd in het atelier Mourlot Frères te Parijs. Uitgever: Tériade, Parijs, september 1956, oplage 6500 stuks.

 

De litho’s die net zo oud zijn als deze kerk zijn geschonken door het Chagall Research Centre Wuyt, Amsterdam aan Ben Piepers, in permanente bruikleen aan de Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap te Bennekom.


Chagall Gallery Wuyt

Erik de Wolf BSc - Gallery-owner   

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0)642 694 446   

galerie@chagall.nl

  

Chagall Research Centre 

Pieter Zuidema M.A. - CRC - Director   

info@chagall.nl

Declaration of Authenticity for € 150,-

 

Chagall Events

Pieter van der Woel - Organizer

for exhibition, lectures and workshops

pjwoel@gmail.com