Chagall in Bennekom

Na afloop van de eredienst op zondag 23 september 2018 wordt om 11.30 uur een serie kunstwerken van Marc Chagall (1889 -1987) overgedragen aan de kerkgemeenschap van Bennekom en zijn vroegere pastor de heer Ben Piepers. De werken worden permanent tentoongesteld in de Maria Virgo Regina-kerk.

 

Deze “Mozes-serie” uit 1956 omvat de 4 kleurenlitho’s  M.123,  M.124,  M.125,  M.126  en vier zwart/wit-litho’s; M.127,  M.128,  M.129,  M.130.  De zwart/wit-litho’s zijn afgedrukt op de achterkant van de kleurenlitho’s. Voor zover ons bekend is deze serie in zijn volledigheid van acht werken nergens ter wereld permanent zichtbaar. Het gaat het om een unieke Chagall-presentatie, aangezien de vier bladen aan beide kanten getoond worden. Je kan zelfs door de zwart/wit kant heen de kleuren zien van de litho op de ommezijde.

 

Chagall zag de vier kleurenlitho’s als de basis van zijn meer dan honderd Mozes-werken:

M.123:  Mozes ontvangt de wetstafels uit Gods hand op de berg Horeb  

M.124:  De woedende Mozes smijt de tafels stuk als hij de afgodendienst van zijn volk ziet

M.125: God roept Mozestot de orde en laat hem de wetten opnieuw in steen uitbeitelen

M.126: Mozes peilt zijn volk bij het afdalen van de berg Horeb met de tafels in zijn armen.

 

Meer informatie en openingstijden http://www.rkkerkbennekom.nl

0 Berichten

Chagall in Scherpenzeel

01 07 2018 | 12 08 2018

Op 1 juli wordt deze Chagall expositie om 15.00 uur geopend in de kerk in Scherpenzeel.  Het wordt een bijzondere expositie van 36 originele litho’s van de Hadassah ramen van Marc Chagall (1887-1985).

 

De opening wordt verricht door Pieter Zuidema van het Chagall Research Centre Wuyt. Hij verzorgt tevens een inleiding. Tijdens de opening zingt Saskia Beijderwelle een mooi joods lied, geschreven in 1943 door een jonge Hongaars joodse vrouw met begeleiding van Henk Wijnants.

De expositie van de Hadassah ramen (litho's) is open van donderdagmiddag tot en met zondagmiddag van 13.00-17.30 uur in de periode van 1 juli tot en met 12 augustus. Een catalogus van de kunstwerken- tevens toegangsbewijs- is verkrijgbaar tegen kostprijs ( 2 euro)  in de kerk.

 

Marc Chagall  (7 juli 1887, Vitebsk - 28 maart 1985, Saint- Paul-de-Vence) behoort tot de grootste beeldende kunstenaars van de twintigste eeuw. Zelf had hij er geen moeite mee zich te scharen onder de grootste westerse kunstenaars aller tijden. Zijn kleurgebruik is fabelachtig en nauw verbonden met de betekenis die wij — vaak onbewust — toekennen aan de vele kleuren en kleurcombinaties . Beelden en kleuren spreken daarom breed aan en zijn niet voorbehouden aan een selecte groep van kunstliefhebbers en -kenners.


‘Marc Chagall, de schilder en de liefde’  Optreden van Choralgroep   |   07 07 2018

 

Op 7 juli treedt de Choralgroep op met het Muziekstuk ‘Marc Chagall, de schilder en de liefde’.  Een bijzondere gewaarwording. De kerk in Scherpenzeel is open vanaf 19.30 uur, je kunt dan alvast de litho’s bekijken, die overigens ook te koop zijn. Het programma start om 20.00 uur. De toegang is 7,50 euro, te betalen in de kerk.  Aanmelden voor deze bijzondere gewaarwording via info@onceinthewetlands.nl 

 

Sinds 2008 toert de vocalgroep Choral met de vertelling ‘Chagall, de schilder en de liefde’ door Nederland. Het is een muzikale raamvertelling over het leven (en de liefdes) van de Joods-Russische schilder Marc Chagall. Rondom één van zijn schilderijen over het Hooglied ontrolt zich het verhaal, dat in woord en zang zijn kleur en kracht krijgt. De tintelende vreugde, verdriet om verlies en scheiding, maar ook de verraste vreugde om op latere leeftijd weer verliefd te zijn, krijgt allemaal zijn plek. Verder klinken in het verhaal de Joodse wortels van Chagall: Hooglied, rabbijnse woorden en chassidische legenden. Het is al met al een onvergetelijk verhaal dat sterke indrukken achterlaat. 

 

Het repertoire van Choral kenmerkt zich door de lichtvoetige toonzetting, de haarzuivere zangprestatie en de theatrale presentatie. ‘Eigen mensen’ - componist Henk Ruiter en tekstschrijvers Jan Blei en Frans Ort - maken grotendeels het voornamelijk Nederlandse repertoire. 

 

Wil je alvast een paar fragmenten beluisteren kijk dan op www.vocalgroepchoral.nl

 .

 

AANMELDEN VOOR de uitvoering van Marc Chagall, de schilder en de liefde VIA

INFO@ONCEINTHEWETLANDS.NL

 

Uitgebreide informatie op www.onceinthewetlands.nl, Facebook en Instagram

meer lezen 0 Berichten

De klokken van Chagall - Na zestig jaren 2017 | 2018

Chagall Research Centre Wuyt presenteert op woensdag 8 februari 2017, in Museum Meermanno te Den Haag, het boek ‘De klokken van Chagall – na zestig jaren’. Er verschijnt ook een luxe uitgave (oplage 40 stuks) met daarin een origineel Kwadraatblad uit 1956 dat een litho van Marc Chagall (1887 – 1985) bevat. De boekpresentatie is tevens het startschot voor de gelijknamige reizende expositie.

 

Al Chagall's litho’s van na zijn terugkeer aan het einde van WOII uit de Verenigde Staten zijn gedrukt in Parijs. Hierop bestaat één uitzondering: litho M.112 uit 1956, gedrukt bij steendrukkerij de Jong & Co in Hilversum en verschenen in het kwadraatblad “De klokken van Chagall” van de hand van Bernard Majorick (pseudoniem van J.J. Beljon). De uitgave van de kwadraatbladen is een initiatief van Pieter Brattinga. 

 

De reeks kwadraatbladen (1955 – 1974) is tot op de dag van vandaag zeer geliefd en er is nog veel bewondering voor de uitmuntende techniek en originele onderwerpen van de Kwadraatbladen. Met het zevende Kwadraatblad ‘De klokken van Chagall’ worden in 1957 de bladen definitief op de kaart gezet. Elk Kwadraatblad kent zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Het verhaal rond “De Klokken van Chagall” is illustratief voor het idealisme en het enthousiasme van Brattinga en zijn medewerkers.

 

Het nieuwe boek “De klokken van Chagall - na zestig jaren” bestaat uit het oorspronkelijke essay “De klokken van Chagall” van Joop Beljon (1922 –2002). Ook bevat het boek een artikel van Annette Brattinga over de reis van Brattinga, Beljon en Van der Elsken naar Chagall in Frankrijk in 1956. Het Research Centre verzorgt artikelen over de Kwadraatbladen in het algemeen en over een “Terugblik na zestig jaren” over het gebruik van de klok (en het begrip ‘tijd’) in het werk van Chagall.

 

Reizende expositie

Na de boekpresentatie in Museum Meermanno op 8 februari 2017 wordt de reeks exposities op 1 maart geopend in Museum Elburg. Er wordt voornamelijk grafisch werk van Chagall en materiaal over de Kwadraatbladen getoond. Hierna is de tentoonstelling te zien op de volgende locaties:

 

Expositieplekken 

Elburg              1 maart -   8 april 2017                           Museum Elburg 

Zaandam        12 april -21 mei 2017                                Westzijderkerk Zaandam

Enschede       23 mei -2 juli 2017                                    Synagoge van Enschede                           

Sint Laurens   4 juli - 6 augustus 2017                         Boerderijgalerie 'De osseberg'

Doesburg        8 augustus - 10 september 2017         Grote of Martinikerk 

Bennekom      12 september - 15 oktober 2017          De Maria Virgo Reginakerk 

Veenklooster 17 oktober - 28 oktober 2017              Galerie De Kuiperij

Joure                21 november - 31 december 2017        Museum Joure

Oegstgeest    4 februari - 4 maart 2018                     Regenboogkerk

Maastricht       6 maart - 8 april 2018                           Galerie Karavanserai

Zuidlaren      15 april - 13 mei 2018                                Synagoge Zuidlaren

Amsterdam    15 mei - 18 juni 2018                               Afsluiting

 

 

Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij het Chagall Research Centre Wuyt

info@chagall.nl | +31 (0)20 73 72 739 of +31 (0)20 62 43 892


Chagall Galerie Wuyt

Erik de Wolf * Gallery-owner

Spiegelgracht 32

1017 JS Amsterdam

+31(0 )642 694 446   

galerie@chagall.nl

 

Chagall Research Centre Wuyt

drs Pieter Zuidema M.A.-director 

Lange Leidsedw.str. 143 (bg)

1017 NK  Amsterdam

+31 (0)20 73 72 739  

+31 (0)624105863

info@chagall.nl